EMDR

EMDREMDR staat voor ‘Eye Move Desensitization and Reprocessing’. Dit is een therapie voor mensen die hinder blijven ondervinden van de gevolgen van traumatische ervaringen (een verkeersongeval, een geweldmisdrijf…), maar ook andere ervaringen die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling in hun leven (pesterijen, krenkingen in hun jeugd…).

Bepaalde gebeurtenissen — emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen… — kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. De ene ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht, bij de andere worden het psychische en daarna fysieke klachten.

Meestal gaat het om schokkende gebeurtenissen waarbij angstige beelden worden herbeleefd, met als gevolg nachtmerries en vermijdreacties en gevoelens van schaamte, angst, verdriet, schuld en/of boosheid.

Door de cliënt te helpen deze gebeurtenissen te verwerken, zullen de klachten verminderen en/of verdwijnen.